January 22, 2019

KOMISI D (LEGISLASI)

  • Mengkonsep rancangan AD/ART, GBHO-GBHK dari KM FP UMY
  • Mengkonsep dan mengesahkan SOP, kelengkapan Organisasi KM FP UMY